Eseménynaptár

Február 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Tagok

Az alapszabályzat alapján az Egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy. Ez utóbbi ugyanakkor csak pártoló tag lehet. Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes módon történik. Az egyesületi tagság felvétel során jön létre. A tagfelvételi kérelmet – amely a tagság típusára is utal – elektronikus levélben vagy írásban kell benyújtani az Egyesület elnökségéhez. A tagságról az elnökség 30 napon belül dönt, és hasonló módon értesíti a kérelmezőt a határozatról. A határozathozatal napja a tagsági jogviszony keletkezésével egybeesik. A tagsági kérelem elutasítását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet megfellebbezni. A fellebbezést az elnök, az elutasítás indoklásával együtt a következő közgyűlés elé terjeszti, ahol többségi szavazattal döntenek efelől.

 

Az egyesületi tagok jogaik és kötelezettségeik alapján a következők

 

  1. Alapító tagok

  2. Rendes tagok

  3. Pártoló tagok

 

5.3.1 Alapító tag

Az alapító tagok olyan természetes személyek, akik vállalják az Egyesület céljainak megvalósítását, az Egyesület alakuló közgyűlésén részt vesznek és az alakuló vagyon részarányos hányadát készpénzben megfizetik. Az alapító tagok tagsági viszonya az Alapszabályzat elfogadásával jön létre. Jogosultságaikra és kötelezettségeikre az Alapszabályzatnak a rendes tagokra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

 

5.3.2 Rendes Tag

Bármely természetes személy lehet rendes tag, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályzatát és céljait.

A rendes tag személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésén az elnökség megválasztásában, határozatok meghozatalában, az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

A rendes tag - a kiskorú tagok kivételével, az Egyesület közgyűlésén bármely tisztségbe megválasztható. A rendes tag az Egyesületet érintő javaslatokat tehet; az Egyesület által nyújtott kedvezményekben és szolgáltatásokban részesülhet, használhatja ennek létesítményeit és eszközeit; betekinthet az Egyesület hivatalos irataiba (jegyzőkönyvek, költségvetés, beszámolók).

A rendes tagnak kötelessége az Egyesület Alapszabályzatának betartása és a tagdíj befizetése.

 

5.3.3 Pártoló tag

Az Egyesület pártoló tagja, olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki vállalja az Egyesület anyagi, természetbeni támogatását folyamatosan vagy alkalmanként, de nem vesz részt az Egyesület aktív tevékenységében. Az elnökséggel kötött írásbeli támogatásban kell rögzíteni a támogatás jellegét. A pártoló tagnak véleménynyilvánítási joga van az Egyesület közgyűlésén az általa is támogatott tevékenységekkel kapcsolatban. Kötelességei közé tartozik az Egyesület jó hírnevének fenntartása. Ha a pártoló tag jogi személy, képviselet által gyakorolhatja jogait a cégkivonat felmutatásával.

 

5.3.4 Tagdíj

Az Egyesület tagjai által befizetésre kerülő tagdíj összegét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíjat minden tagnak március 31-ig kell befizetnie készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára. Az Egyesület minden olyan tagja, aki június 30-ig tagsági jogviszonnyal rendelkezik, köteles az éves díjat kifizetni, ha azonban ez a viszony csak július 1-től, vagy az év valamely későbbi napjától áll fenn, akkor féléves tagdíjat kell fizetnie. A tag, a befizetés elmulasztása esetén értesítést kap, amely átvételétől számított 30 napon belül köteles a tagdíjat befizetnie.